Sağlıklı ve Dinamik Bir Yaşam İçin...

Çalışma Saatleri : H.içi 09:00-18:00, C.tesi 09:00-13:00
  İletişim : +90 (232) 442 1515

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

Kalite yönetim biriminin görev alanı;

 • Kalite yönetim birimi kalite standartlarını karşılamaya yönelik çalışmaları ve yapılacak iyileştirmeleri programlı bir şekilde takip eder,
 • Öz değerlendirme faaliyetlerinde bulunur ve aktif rol alır,
 • İş süreçlerinin belirlenen kalite düzeyine uygunluğunu toplanan veriler üzerinden değerlendirerek iyileştirme çalışmalarını yürütür,
 • SKS çerçevesinde doküman yönetimini sağlar,
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
 • SKS çerçevesinde belirtilen komitelerde üye olarak bulunur,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere ilişkin gerçekleştirilen çalışmaları takip eder,
 • Risk yönetim ile ilgili çalışmalarda yer alır,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetir,
 • Sağlık bakanlığındaki güncel gelişmeleri takip eder,
 • Çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetir,
 • Yönetimin verdiği diğer görevleri yürütür.